Kurser

Alla ”Tjatar” om Dokumentation” Varför då?

Dokumentation är ett vitt begrepp som vi ska hantera i vår yrkesroll, men VARFÖR? HUR? VAR? NÄR? och VAD? ska jag dokumentera. I denna utbildning får du svar på dessa frågor men framförallt hur du kan använda dokumentation som ett arbetsredskap för att främja den enskildes utveckling och även kartlägga specifika problem som kan uppstå i arbetet med den enskilde personen.

Innehåll:

  • Övergripande om begreppet dokumentation.
  • Hur använder vi pedagogisk dokumentation i målarbetet?
  • Hur kan vi använda dokumentation i kartläggningssyfte?
  • Exempel på hur en tydlig dokumentation främjar den enskildes utveckling.

Målgrupp

Utbildningen vänder sig till dig som jobbar inom omsorgsverksamhet eller skola som möter personer med autism eller andra kommunikationsrelaterade diagnoser.

Efter tre år års utåtagerande och självdestruktivitet kunde vi äntligen möta Niklas på den nivå av kommunikation som han förstår bäst.

Peter Personlig assistent

Bokningsbara kurser och föreläsningar