Föreläsningar

Autism och glädje: från funktionsvariation till funktionsharmoni

Med: Peter Vermuelen

 

Med mer än 10 vetenskapliga artiklar om dagen, är autism en av de mest studerade tillstånden i världen.

Vi behöver all denna forskning för att öka vår förståelse för ett tillstånd som mer än något annat lider av myter och missuppfattningar.

Dock har all forskning och all information om hur annorlunda, specifikt och unikt autism är gjort att vi har glömt bort att personer med autism inte bara är annorlunda men att de delar mycket mer än vi tror med alla andra människor, speciellt när det kommer till de basala behoven så som glädje. Att acceptera neurodiversitet (funktionsvariatoner i hjärnan)är bra, men det betonar skillnaden mellan människor. Medan det är ett stort steg mot en större acceptans för autism som ett av de många sätt på vilken hjärnan kan fungera på, så är det bara det första steget i vårt engagemang för en bättre värld och mer välmående för personer med autism. Vi borde också fokusera på vad som sammankopplar personer med autism med resten av mänskligheten: strävan efter lycka och glädje.

Lycka och glädje har fått lite uppmärksamhet inom området autismspektrum tillstånd. Studier i resultat och effekt tar till exempel sällan upp känslomässigt välmående som ett önskat resultat. Och när fokus ligger på välmående så är det ofta från ett negativt perspektiv, nämligen bristerna av välmående och livskvalitet inom autism. Det är dags att vi gör en U-sväng i vårt förhållningssätt och ändrar fokus från att bara titta på vad som gör autism så annorlunda och från ett negativt, medicinskt och kliniskt förhållningssätt då det gäller lycka hos personer med autism (ingen ångest) mot ett delat och positivt fokus istället (vi vill alla vara lyckliga). Med andra ord: LET’S MOVE från funktionsvariatoner i hjärnan till funktionsharmoni.

Efter tre år års utåtagerande och självdestruktivitet kunde vi äntligen möta Niklas på den nivå av kommunikation som han förstår bäst.

Peter Personlig assistent

Bokningsbara kurser och föreläsningar