Kurser

Autism och sexualitet

En 2 dagars workshop med mycket skratt som utmanar och kräver ett öppet sinne. Sexualiteten hos personer med autism leder ofta till frustration och utmanande beteenden då många har svårigheter med att handskas och identifiera sina känslor och ofta kan den ta annorlunda uttryck än vår sexualitet. Hur kan vi hjälpa: att hantera frustration och känslor som bubblar upp? Till ett fungerande sexliv utifrån deras synvinkel?  Att handskas med sin sexualitet på ett positivt sätt?

Kursledare är Jan Lindgren.

Innehåll

  • Ett annorlunda sätt att tolka sexuella stimuli.
  • Ett annorlunda sätt att hantera sexuella stimuli
  • Praktiska övningar utifrån konkreta frågeställningar.
  • Praktiska övningar i att ”samtala” och tydliggöra sexualitet.

Tider

Dag 1: 09:00-16:00
Dag 2: 09:00-16:00

Kontakta oss gärna för mer information och prisuppgift.

En mycket bra kombination av praktik och teori som givet mig en energikick och rätt verktyg att arbeta vidare med i min verksamhet.

Eva Lärare

Bokningsbara kurser och föreläsningar