Föreläsningar

Autism som kontextblindhet. Absolut tänkande i en relativ värld

Med: Peter Vermeulen

 

Alla som vill stötta personer med autism spektrum behöver förstå hur personer inom spektret uppfattar och förstår världen. Alla som vill känna empati med personer med autism bör lära sig att se världen genom ”autistiska glasögon”.

I den här föreläsningen kommer vi att presentera ett ramverk som hjälper oss att få en djupare förståelse för det typiska sätt som personer med autism bearbetar information på som vi valt att benämna kontextblindhet. Konceptet kontextblindhet förenar de existerande kognitiva modellerna inom autism (Teorin om mentalisering, Exekutiva funktioner och Centralt sammanhang) och är in bäddat med de nya upptäckterna inom hjärnforskningen som kallas det prediktiva/förutsägbara sinnet: hjärnan beräknar inte, den gissar och dess gissande baserar hjärnan på kontextkänslighet.

Men framförallt, konceptet kontextblindhet erbjuder dig en unik och praktisk förståelse för autism.

Svårigheter med att förstå och använda kontext kan förklara varför kommunikation, socialt samspel och (oförutsägbara) förändringar är så utmanande för personer med autism. Vi kommer att förklara konceptet kontextblindhet i samspel med dig som publik och konkreta exempel och anekdoter. Och vi kommer att förklara hur en god förståelse av det autistiska sinnet är hörnstenen i autism vänlighet och första steget att sträva mot livskvalitet och lycka för personer med autism.

Detaljerat program

 

Session 1: Varför autism är som ett isberg och varför en kanin också kan vara en anka

Att förstå autism från insidan: ”utsidan” och ”insidan” av autism spektrum.

Att förstå ”varföret” i autistiska beteenden: den autistiska informationsprocessen som bron mellan hjärnan och beteendet.

Den roll kontextkänslighet spelar i den mänskliga hjärnan: varför kontext är huvudsaklig i att förstå världen omkring oss. Vad är kontext, varför behöver vi det och hur använder vi det? Upplev din egen kontextkänslighet!

Rast

Session 2: Varför behöver vi inte ansikten för att känna igen känslor och varför somliga människor sätter en papegoja på sitt huvud.

Vad händer om du saknar kontext? Autism spektrum som Kontextblindhet.

Konsekvenser av kontextblindhet och skapa en förståelse och vettighet av världen omkring oss.

Konsekvenser av kontextblindhet gällande social kognition (t.ex. förstå känslor) och socialt samspel.

Lunch

Session 3: Varför människor inte säger vad de menar, varför du aldrig vet när senare är och varför till och med bilder kan vara förvirrande.

Konsekvenser av kontextblindhet gällande kommunikation, både verbal och icke-verbal.

Kontextblindhet som en förklaring till rutiner och ritualer inom autism spektum.

Rast

Session 4: Varför att trycka på kontext knappen är hörnstenen i autismvänlighet.

Kontextblindhet: lektioner för utbildning och tillvägagångssätt vid autism. Hur kan vi handskas med kontextblindhet? Autismvänlig kommunikation och lärostil: att trycka på kontext knappen!

Läromål med kursen

  • Förståelse för att kontextblindhet är den gemensamma nämnaren i de huvudsakliga bristerna/olikheterna som sammanknippas med autism.
  • Identifiera den roll som kontext fyller i socialt samspel, kommunikation och flexibilitet i tankar och handling.
  • Att förstå vad ”trycka på kontext knappen” betyder och hur det är huvudsakligt för att kunna skapa en autismvänlig miljö.
  • Att reflektera över hur omfattningen av ditt eget arbete (lärare, terapi,omsorg……) stöttar dina elever/klienter/brukare i att se och använda kontext.

Efter tre år års utåtagerande och självdestruktivitet kunde vi äntligen möta Niklas på den nivå av kommunikation som han förstår bäst.

Peter Personlig assistent

Bokningsbara kurser och föreläsningar