Föreläsningar

Barn som väcker funderingar i förskola och skola. Hur inkluderar vi undervisningen av elever inom autismspektrum?

Föreläsning med Ulrika Aspeflo

Barn som väcker funderingar i förskola/skola (Förmiddag)

På varje förskoleavdelning och i varje skolklass kan det finnas barn och elever som väcker funderingar hos såväl pedagoger, föräldrar och andra barn och elever. Det handlar ofta om barn som har svårt med det sociala samspelet med andra, som kanske hamnar i konflikt, får utbrott eller har svårt i leken. Det kan också vara barn eller elever som har svårt att sitta still och koncentrera sig eller som har svårt att kommunicera med andra på ett fungerande sätt.

För att inte skulden ska hamna på barnen eller eleverna blir det viktigt för alla vuxna i nätverket runt barnet och eleven att förstå vad det är som är svårt att hantera och vilka hinder som står i vägen för lärande och utveckling.

Det är även viktigt att identifiera de positiva egenskaper, starka förmågor och intresseingångar som finns hos barnet och eleven, så att vi hittar lösningsfokuserade strategier som förbättrar situationen för alla parter.

Föreläsningen fokuserar på att ge ökad kunskap som genererar större förståelse och fler redskap och strategier vad gäller bemötande och undervisning.

Samarbete och prestigelöshet är begrepp som diskuteras under föreläsningen, som har en praktisk koppling till vad vi kan göra i förskola och skola.

Utgångspunkten för föreläsningen är kunskap utifrån det Neuropsykiatriska området (ADHD, Autism), men den har ett brett fokus vilket gör att den kan upplevas riktad till de flesta barn och elever.

Inkluderande undervisning av elever med Autismspektrum/NPF (Eftermiddag)

Hur svårt kan det vara att inkludera elever med autism eller kombinerade neuropsykiatriska funktionsnedsättningar i grundskolan? Hur svårt som helst? Olika svårt? Är det en pedagogisk utmaning?

Denna föreläsning beskriver elevers olika stödbehov och nivåer av komplexitet för att på så sätt ge en bild av att stödet kan och bör se olika ut för olika elever.

Vilka områden behöver vi i skolan bli bättre på och kunna undervisa eleverna kring? Föreläsningen belyser fyra områden som tillsammans ger goda förutsättningar för att kunna bemöta och undervisa eleverna. Det handlar om:

  • Ledarskap och struktur i klassrummet
  • Lågaffektivt och lösningsfokuserat bemötande
  • Ämnesspecifika anpassningar, material och hjälpmedel
  • Socialt lärande

Föreläsningen ger konkreta exempel på kartläggningsmaterial samt annat undervisningsmaterial. Denna föreläsning kan även ingå i ett utbildningspaket där såväl föreläsning som handledning, hemuppgifter med feedback kan ingå och läggas upp under en termin på skolan.

Praktisk information

Priset inkluderar lunch samt för och eftermiddagsfika. Föreläsningen är i Vara på Allégatan 53 mellan kl. 9 och 16.

Efter tre år års utåtagerande och självdestruktivitet kunde vi äntligen möta Niklas på den nivå av kommunikation som han förstår bäst.

Peter Personlig assistent

Bokningsbara kurser och föreläsningar