Kurser

Ett lågaffektivt bemötande till personer med autism och utmanande beteenden

Att möta och jobba med personer med utmanande beteenden skapar känslor. Tydliggörande Pedagogik har utgångspunkten att alla beteenden har en orsak. Utmaningen ligger i att kunna identifiera, bemöta och förhålla sig på ett sätt som hjälper den enskilde att kunna hantera, förändra och minska de utmanande beteendena.

Innehåll

  • Förståelse för de underliggande orsakerna till utmanande beteende vid autism.
  • Att identifiera stressorer hos den enskilde.
  • Dokumentation som ett arbetsredskap.
  • Hur utarbetar man en handlingsplan?
  • Lågaffektivt bemötande.
  • Praktiska övningar kring egna erfarenheter.
  • Praktiska övningar som steg för steg leder mot ett lyckat förhållningssätt med respekt för individen.
  • Mjukt självskydd – praktiska övningar i syfte att hantera svåra situationer genom att skydda den enskilde och sig själv.

Målgrupp

Utbildningen vänder sig till dig som anhörig, yrkesverksam inom omsorg, skola, behandling och andra som kommer i kontakt med personer med autism som har utmanande beteende.

Tider

Tre dagars workshop, alla dagarna 09:00-16:00

Efter tre år års utåtagerande och självdestruktivitet kunde vi äntligen möta Niklas på den nivå av kommunikation som han förstår bäst.

Peter Personlig assistent

Bokningsbara kurser och föreläsningar