Föreläsningar

Föräldraskap & funktionsnedsättning - Att vara förälder till ett barn med autism

Person

Beskrivning

Vad innebär det att vara förälder till ett funktionsnedsatt barn? Hur påverkas resten av livet och familjen? Hur ser framtiden ut för en sådan familj och vad kan man göra för att förbättra sin egen situation? De erfarenheter som vi gjort under vägens gång på dessa frågor delar vi med oss av under denna dag.

Tider

En kvällsföreläsning 18-21.

Efter tre år års utåtagerande och självdestruktivitet kunde vi äntligen möta Niklas på den nivå av kommunikation som han förstår bäst.

Peter Personlig assistent

Bokningsbara kurser och föreläsningar