Föreläsningar

Föräldraskap & funktionsnedsättning - Att vara förälder till ett barn med autism

Person

Beskrivning

Vad innebär det att vara förälder till ett funktionsnedsatt barn? Hur påverkas resten av livet och familjen? Hur ser framtiden ut för en sådan familj och vad kan man göra för att förbättra sin egen situation? De erfarenheter som vi gjort under vägens gång på dessa frågor delar vi med oss av under denna dag.

Tider

En kvällsföreläsning 18-21.

En mycket bra kombination av praktik och teori som givet mig en energikick och rätt verktyg att arbeta vidare med i min verksamhet.

Eva Lärare

Bokningsbara kurser och föreläsningar

Corona-tider

9 platser kvar