Kurser

Glädje och välmående -Rätten att inte leva som andra

Sommar studsmatta

Människor med autism ska ha rätten att leva som andra enligt LSS men vad innebär det? Har de också rätten att inte leva som andra? Forskning visar att glädje och emotionellt välmående spelar stor roll för hur vi hanterar stress och hur stresståliga vi är. Personer med autism utsätts ofta för mer stress i fler situationer än vi kan föreställa oss på grund av sin funktionsnedsättning. Hur kan vi använda glädje som ett levande arbetsredskap i vardagen och stärka individens förmågor att hantera stress?

Innehåll:

  • Vad är livskvalitet?
  • Ett annorlunda sätt att uppleva och tolka världen leder till ett annorlunda sätt att uppleva glädje ibland.
  • Hur upprättar vi en PositivPersonligProfil kring de brukare ni jobbar tillsammans med?
  • Glädje som ett mål för behandling. Hur upprättar vi en Glädjeplan?

Tider

Dag 1: 09:00-16:00
Dag 2: 09:00-16:00

Efter tre år års utåtagerande och självdestruktivitet kunde vi äntligen möta Niklas på den nivå av kommunikation som han förstår bäst.

Peter Personlig assistent

Bokningsbara kurser och föreläsningar

Corona-tider

9 platser kvar