Föreläsningar

Peter Vermeulen Bilder

Genom att trycka på länken nedan kan man ta del av bilderna som Peter använde sig av under föreläsningen.

2021 03 Autism and emotions handouts

En mycket bra kombination av praktik och teori som givet mig en energikick och rätt verktyg att arbeta vidare med i min verksamhet.

Eva Lärare

Bokningsbara kurser och föreläsningar