Kurser

Fritidsverksta'n, ”från gräsklipparrace till artistbingo” – 3 dagars workshop i fritid och autism

Sommar studsmatta

En rolig och spännande praktisk/teoretisk kurs i fritidsfärdigheter hos personer med autism. Fritiden är oftast en av de svåraste situationerna för personer med autism då den ofta inte har någon naturlig struktur och istället för att skapa tillfredsställelse skapar den stress och oro. Hur kan vi anpassa och strukturera fritiden för personer med autism? Vad kan vi använda för verktyg för att hjälpa personer med autism att handskas med den sociala verkligheten?  Du får jobba tillsammans med personer med autism och lära dig att göra informella fritidsbedömningar? Hur utvärderar vi dem och hur bygger vi upp och anpassar fritiden så att den blir ”autismvänlig”?

Innehåll

  • Annorlunda sätt att tolka världen/annorlunda fritidsintressen.
  • Vad är fritid?
  • Praktiska övningar i informella fritidsbedömningar.
  • Anpassningar från stress till glädje och autismvänlighet.

Tider

Dag 1: 09:00-17:00
Dag 2 och 3: 09:00-16:00
Viss förkunskap om personer med autism är en fördel.

Kontakta oss gärna för mer information och prisuppgift

En mycket bra kombination av praktik och teori som givet mig en energikick och rätt verktyg att arbeta vidare med i min verksamhet.

Eva Lärare

Bokningsbara kurser och föreläsningar