Föreläsningar

Stress och psykisk ohälsa hos ungdomar och vuxna med ADHD och/eller autism med Lena Nylander

Välkommen till en föreläsningsdag om Stress och psykisk ohälsa hos ungdomar och vuxna med ADHD och/eller autism.

Under föreläsningsdagen kommer vi att prata om vad det innebär att ha autism och vad det innebär att ha ADHD. Föreläsningen låter oss också fundera kring ett mycket angeläget ämne nämligen om den stress som finns hos personer med funktionsnedsättningar så som autism och ADHD. Detsamma gäller förekomsten av psykisk ohälsa som kan finnas och löpa parallellt med funktionsnedsättningen. Vi får ta del av Lenas mångåriga erfarenhet krig dessa frågor.

Lena Nylanders bakgrund

Jag är vuxenpsykiater och har arbetat inom vuxenpsykiatrin i Lund i mer än 35 år, varav 9 år som sektorchef.

Jag har 20 års erfarenhet av utredning av vuxna, med frågeställningar som autism, Aspergers syndrom, ADHD eller Tourettes syndrom samt av kliniskt arbete med patienter med dessa (och många andra) diagnoser. Jag har också i många år arbetat inom vuxenpsykiatrin med personer med utvecklingsstörning, med eller utan autism. För närvarande ingår jag i Region Skånes team för vuxna med utvecklingsstörning och svåra beteendeproblem.

Jag har också ett anhörigperspektiv eftersom min son har autism och utvecklingsstörning.

Den 1 Februari

Föreläsningen kommer att vara på hotell Billingehus i Skövde den första februari. För en heldag inklusive mat och fika kostar det 1000 kr ex. moms.

En mycket bra kombination av praktik och teori som givet mig en energikick och rätt verktyg att arbeta vidare med i min verksamhet.

Eva Lärare

Bokningsbara kurser och föreläsningar