Kurser

Strukturera vardagen i hemmet - 2 dagar

Möte

Denna kurs vänder sig i första hand till föräldrar eller personer som jobbar i ett hem. Kursen innehåller grundläggande kunskaper om autism och tydliggörande pedagogik och hur man integrerar det i vardagen i ett hem. Kursledare på dessa kurser är en förälder med egen erfarenhet av hur t.ex. ett schema påverkar vardagen och övriga familjen. Vilka hinder stöter ni på i er verklighet? På ett mycket konkret sätt får ni jobba kring er verklighet och hitta ”verktyg” som tydliggör vardagen och gör den lättare för hela familjen.

Tider

Två dagar: 09:00-16:00

Kontakta oss gärna för mer information och prisuppgift.

En mycket bra kombination av praktik och teori som givet mig en energikick och rätt verktyg att arbeta vidare med i min verksamhet.

Eva Lärare

Bokningsbara kurser och föreläsningar