Två perspektiv på autism

Kontextblindhet en introduktion eller vad betyder ett rött kryss. – Jan Lindgren

De flesta av oss förstår och tolkar det mesta i vår omgivning med en snabbhet och intuitiv känsla som gör att vi oftast inte är medvetna om att vi gör det. Vi anpassar vårt beteende efter den kontext vi befinner oss i och tolkar de olika stimuli vår hjärna tar emot. Men vad är egentligen kontext och vad innebär det för någon som tolkar världen på ett annorlunda sätt? Vilka svårigheter kan det innebära? Och hur kan vi göra världen mer autismvänlig?

Jan har jobbat med personer med autism och deras anhöriga i över 40 år och arbetar mest med föreläsningar, utbildningar och handledning i nuläget. Gråare hår och mer rynkor men intresset för att hjälpa människor med neuropsykiatriska funktionsvariationer och deras familjer har bestått.

Autismdiagnosen en livsviktig vändpunkt – Lina Liman

Efter år av mörker och vanmakt fann Lina Liman till slut förklaringen till sina svårigheter: autism. Hon hade då tillbringat större delen av sitt vuxenliv inom psykiatrin, mött nästan hundra läkare, ordinerats starka mediciner och elbehandlingar och i långa perioder varit inlagd för tvångsvård. Ingen förstod varför hon mådde så dåligt, eller varför hon inte svarade på behandlingsförsöken. Autismdiagnosen blev en livsavgörande vändpunkt.
Med avstamp i sina personliga erfarenheter belyser Lina Liman varför det är så viktigt att bredda bilden av autism och fördjupa förståelsen för neuropsykiatriska funktionsvariationer, inte minst hos kvinnor.
Lina Liman är journalist, föreläsare och författare till den självbiografiska boken ”Konsten att fejka arabiska – en berättelse om autism” (Albert Bonniers förlag 2017).

 

Efter tre år års utåtagerande och självdestruktivitet kunde vi äntligen möta Niklas på den nivå av kommunikation som han förstår bäst.

Peter Personlig assistent

Bokningsbara kurser och föreläsningar