Kurser

Rätten att utvecklas Målplanering och Pedagogisk dokumentation

Aktivitet, ridning

En två dagars praktisk/teoretisk utbildning i att etablera nya mål från noll eller utifrån genomförandeplan och vikten av att föra en tydlig dokumentation som hjälper er att veta när anpassa/när lära. Ni jobbar kring era egna brukare/elever och tar fram egna mål med hjälp av mallar anpassade till personer med autism. Hur bygger vi upp ett mål på bästa sätt för att det ska lyckas. Målet med kursen är att ni har med er minst ett nytt mål att jobba med som höjer livskvalitén för personen med autism och en förståelse för vikten av en tydlig pedagogisk dokumentation för att uppnå prioriterade mål i Genomförandeplan.

Innehåll

  • Uppgiftsanalyser som arbetsredskap.
  • Hur skriver vi tydliga instruktioner?
  • Pedagogisk måldokumentation.
  • Från embryo till färdigt mål.

Tider:

09:00-16:00 båda dagarna.

Viss förkunskap om personer med autism är en fördel.

Kontakta oss gärna för mer information

Efter tre år års utåtagerande och självdestruktivitet kunde vi äntligen möta Niklas på den nivå av kommunikation som han förstår bäst.

Peter Personlig assistent

Bokningsbara kurser och föreläsningar

Bo Hejlskov

289 platser kvar