Kurser

Autistiskt tänkande - 3 dagars workshop i autistiskt tänkande och tydliggörande pedagogik

Workshop - Frej Utbildning

Beskrivning

Det här är en utmanande och intensiv workshop där deltagarna utbildas i att kunna bygga upp en fungerande vardag eller skoldag för personer med autism eller andra kommunikations relaterade diagnoser. Deltagarna får också utbildning i hur ett annorlunda sätt att tolka omvärlden kan te sig och hur hjärnan fungerar. Deltagarna får arbeta tillsammans med personer med autism i utbildningen vilket gör att du får både en unik och levande utbildning med en praktisk erfarenhet att ta med dig.

Utbildningen syftar till att ge praktiska och teoretiska grundkunskaper för att kunna jobba med tydliggörande pedagogik, förstå personer med autism spektrum tillstånd och deras annorlunda sätt att tolka omvärlden och att kunna använda informella bedömningar som ett levande arbetsredskap i det professionella arbetet. Kursen hålls på Kooperativet Frej eller i andra lokaler efter överenskommelse.

 

Tider

Första dagen: 09:00-17:00
Andra och tredje dagen: 09:00-16:00

Innehåll

  • Tydliggörande pedagogik
  • Autistiskt tänkande, hur fungerar hjärnan.
  • Kognitiva teorier
  • Informella bedömningar i mottagande kommunikation.
  • Strukturera dagen
  • Förhållningssätt och bemötande
  • Informella praktiska bedömningar i mottagande kommunikation.
  • Praktiska övningar i att tydliggöra och strukturera dagen och specifika uppgifter.
  • Praktiska övningar i förhållningssätt och bemötande.

Målgrupp

Utbildningen vänder sig till dig som jobbar inom omsorgsverksamhet, skola eller anhöriga som möter personer med autism eller andra kommunikationsrelaterade diagnoser.

Efter tre år års utåtagerande och självdestruktivitet kunde vi äntligen möta Niklas på den nivå av kommunikation som han förstår bäst.

Peter Personlig assistent

kurser och föreläsningar pågång