Kurser

”Bryta barriärer” Ett pedagogiskt förhållningssätt inom psykiatrisk verksamhet gentemot personer med NPF. En 2dagars Workshop

Personer med autism och andra neuropsykiatriska diagnoser har ett annorlunda sätt att tolka och förstå världen. Om personer med autism och andra NPF diagnoser upplever världen annorlunda så är det ju logiskt att orsakerna till sämre mående och psykisk ohälsa också har ett annorlunda ursprung. Är det inte logisk att vi då också får använda oss av andra verktyg och ha andra sätt att förhålla oss för att bemöta dessa personer? Det innebär att vi som professionella behöver förstå vilka kognitiva brister den enskilde har och hur vi arbetar för att kompensera dem på ett pedagogiskt sätt. Genom att förstärka våra kunskaper om de bakomliggande orsakerna så kommer vi långsiktigt att kunna hjälpa den enskilde till ett liv med livskvalitet och inte bara hantera nuläget.

Innehåll:

• Kognitiva teorier och svårigheter.
• Pedagogiska strategier.
• Praktiska övningar för att förstå bakomliggande orsaker.
• Hur ”samtalar” vi med personer med autism.
• Ett problemlösande tillvägagångssätt.
• Att lära ut hållbara individuella strategier för att hantera stress.

Upplägg

Båda dagarna: 09:00-16:00.

Kontakta oss gärna för mer information.

En mycket bra kombination av praktik och teori som givet mig en energikick och rätt verktyg att arbeta vidare med i min verksamhet.

Eva Lärare

kurser och föreläsningar pågång