Kurser

Ett lågaffektivt bemötande till personer med autism, andra NPF diagnoser och problemskapande beteenden

Att möta och jobba med personer med utmanande beteenden skapar känslor. Tydliggörande Pedagogik har utgångspunkten att alla beteenden har en orsak. Utmaningen ligger i att kunna identifiera, bemöta och förhålla sig på ett sätt som hjälper den enskilde att kunna hantera, förändra och minska de utmanande beteendena.

Innehåll

  • Förståelse för de underliggande orsakerna till utmanande beteende vid autism.
  • Att identifiera stressorer hos den enskilde.
  • Dokumentation som ett arbetsredskap.
  • Hur utarbetar man en handlingsplan?
  • Lågaffektivt bemötande.
  • Praktiska övningar kring egna erfarenheter.
  • Praktiska övningar som steg för steg leder mot ett lyckat förhållningssätt med respekt för individen.

Målgrupp

Utbildningen vänder sig till dig som är yrkesverksam eller anhörig till personer inom LSS, skola, behandling och andra som kommer i kontakt med personer med autism och/eller andra NPF diagnoser som har utmanande beteende.

Tider

Två dagars workshop, båda dagarna 09:00-16:00

En mycket bra kombination av praktik och teori som givet mig en energikick och rätt verktyg att arbeta vidare med i min verksamhet.

Eva Lärare

kurser och föreläsningar pågång