Kurser

Uttryckande (expressiv) kommunikation

Kommunikation är något de flesta av oss tar förgivet, både att förstå och uttrycka oss men för många personer är det inte en självklarhet trots att det är en mänsklig rättighet. Förmågan att välja, vägra och begära t.ex.kan vara mycket svårt. Vad innebär det att inte ha ett ”språk” där du kan kommunicera om dina önskningar och behov? Att inte kunna kommunicera om grundläggande behov och kunna påverka sin tillvaro skapar ofta en stor frustration och stress för personer med Autism. Hur kan vi stärka den enskilde individen i sitt självbestämmande/medbestämmande och öka livskvalitén?  Detta är en praktisk/teoretisk kurs i kommunikation där vikten ligger på expressiv(uttryckande) kommunikation. Hur kan vi anpassa vår kommunikation så att personer med autism förstår oss bättre? Hur hjälper vi personer med autism eller andra kommunikationsrelaterade funktionsnedsättningar att uttrycka sin vilja och att hitta ett ”språk” som gör dem hörda? Hur lär vi ut expressiv kommunikation till personer med autism eller andra kommunikationsrelaterade funktionsnedsättningar?

Innehåll:

  • Vad är kommunikation?
  • De olika faserna i utvecklingen av den uttryckande kommunikationen.
  • Kommunikation en mänsklig rättighet.
  • Varför det är svårare med en uttryckande kommunikation än en mottagande i vissa situationer?
  • På vilket sätt kontext spelar in i vår uttryckande kommunikation.
  • Kommunikationsövningar.
  • Att praktiskt sätta upp ett tydligt mål i uttryckande kommunikation kring någon brukare du jobbar med och få med dig ett arbetsmaterial.

Tider

Dag 1: 09:00-17:00
Dag 2 och 3: 09:00-16:00

Viss förkunskap om personer med autismspektrumtillstånd är en fördel.

Kontakta oss gärna för mer information och prisuppgift.

Efter tre år års utåtagerande och självdestruktivitet kunde vi äntligen möta Niklas på den nivå av kommunikation som han förstår bäst.

Peter Personlig assistent

kurser och föreläsningar pågång