Kurser

Förebygg och bemöt utmanande beteende

Med Durewallmetoden utgår vi från ett mjukt självskydd där fokus är att med minsta möjliga kraft nå största möjliga resultat utan att orsaka smärta eller skada. Durewallsmetoden har sitt ursprung i Jiu jutsun som betyder mjuk teknik och är utarbetad efter etik, empati, hänsyn och respekt för den enskilde.

 

Utgångspunkten ligger i det lågaffektiva bemötandet där du i din yrkesroll inger trygghet och tillit i ditt sätt att förhålla dig till den enskilde, både fysiskt och genom det sätt du kommunicerar.

 

Vi kombinerar teori, dialog och fysiska övningar under dagen. Fokus ligger på förhållningssätt, hur använder vi vår kropp och våra händer, rörelsemönster och kommunikation? 

 

Vi går igenom strategier: Vad kan vi göra före, under och efter situationen? Vad säger lagen? Socialtjänstlagen och Arbetsmiljölagen. 

 

Syfte med utbildningen är att få redskap att förebygga och hantera utmanande beteenden på ett tryggt och säkert sätt samt att få kännedom om ditt eget rörelsemönster och hur du påverkar din omgivning i din yrkesroll. 

 

Vi kommer att vara en liten grupp och vistas i en ändamålsenlig lokal.

En mycket bra kombination av praktik och teori som givet mig en energikick och rätt verktyg att arbeta vidare med i min verksamhet.

Eva Lärare

kurser och föreläsningar pågång