Kurser

Fritid på allvar

Sommar studsmatta

Workshop 1+1 dag

Att ha en fritid som ger tillfredsställelse och förståelighet är något som vi tar förgivet.  Fritiden är oftast en av de svåraste situationerna för personer med autism då den ofta inte har någon naturlig struktur och istället för att skapa tillfredsställelse skapar den många gånger stress och oro. Hur kan vi anpassa och strukturera fritiden för personer med autism?

Men vi har ju inga problem när Nisse sitter vid datorn, Tv:n eller Ipaden hur kommer det sig? Den fritid vi skapar i nuet får ofta konsekvenser i framtiden som leder till problemskapande beteende för brukaren. Hur behöver vi tänka i vår yrkesroll? Hur kan vi utveckla samtidigt som vi ger någon en meningsfull fritid?

Du får under denna utbildning en dag med teori och praktiska uppgifter att jobba med till tillfälle 2 där vi jobbar i grupp för att tillsammans komma fram till konkreta mål att jobba vidare med.

Innehåll

  • Annorlunda sätt att tolka världen/annorlunda fritidsintressen.
  • Vad är fritid?
  • Praktiska övningar i informella fritidsbedömningar.
  • Anpassningar från stress till glädje och autismvänlighet.
  • Konkreta individuella fritidsmål.

Upplägg

Dag 1: 09:00-16:00 (2/10)
Dag 2: 09:00-16:00 (23/10)
Viss förkunskap om personer med autism är en fördel.

Kontakta oss gärna för mer information.

Efter tre år års utåtagerande och självdestruktivitet kunde vi äntligen möta Niklas på den nivå av kommunikation som han förstår bäst.

Peter Personlig assistent

kurser och föreläsningar pågång