Handledningar

Informella kommunikationsbedömningar i receptiv (mottagande) kommunikation

Aktivitet

Beskrivning

Vi tar ofta förgivet att alla kan tolka och förstå objekt, bilder och text på samma sätt, verkligheten ser ofta helt annorlunda ut för personer med autism då de har ett annorlunda sätt att processa information och tolka omvärlden. En kommunikationsbedömning ligger till grund för att kunna bemöta en person med autism på den nivå som personen förstår bäst, vilket är grunden för lärande och utveckling. Vi har utarbetat ett material utifrån vår erfarenhet och kunskap som kan hjälpa er att kommunicera på rätt nivå med brukaren. Bedömningen tar cirka en till en och en halvtimme och filmas för att sedan kunna ha en genomgång med föräldrar och personal. Rimligt är att kunna göra två bedömningar med analys och genomgång på en heldag.

Kontakta oss gärna för mer information och prisuppgift.

En mycket bra kombination av praktik och teori som givet mig en energikick och rätt verktyg att arbeta vidare med i min verksamhet.

Eva Lärare

kurser och föreläsningar pågång