Handledningar, Kurser

Studiecirkel kring LSS, personlig assistans och autism

Konferensrum

Beskrivning

Genom vägledda diskussioner och erfarenhetsutbyte arbetar vi med frågor som berör följande områden.

LSS

Grundläggande kunskaper i LSS, olika aktörer och helhetsbilden över insatsen.

Självbestämmande, inflytande och delaktighet

Hur kan vi arbeta för att öka personens självbestämmande och inflytande över vardagen och svårigheter vi stöter på gällande detta. Hur kan vi på både individ- och samhällsnivå skapa en delaktighet?

God Man, föräldrarrollen och barnperspektivet

Vem fattar beslut? Hur är det att leva med personlig assistans i sin närhet? Hur skapar vi de bästa förutsättningar för ett barn med en funktionsnedsättning och ev. insatser etc.

Tydliggörande pedagogik

Hur kan vi använda tydliggörande pedagogik för att göra personen ska få en trygg och anpassad vardag? Diskussioner kring hur vi kan tydliggöra olika saker i vardagen.

Assistentens roll

Vad ingår i yrkesrollen personlig assistent? Hur kan vi professionalisera och utveckla rollen och hur tänker vi kring gränsdragningar.

Tidsplan

4 st tillfällen på torsdagar kl 13:00 – 16:00.

Det kommer att vara fyra torsdagar i rad efter starttillfället.

En mycket bra kombination av praktik och teori som givet mig en energikick och rätt verktyg att arbeta vidare med i min verksamhet.

Eva Lärare

kurser och föreläsningar pågång