Kurser

Två dagars workshop autism och tidig utvecklingsnivå

Fika

Vad innebär det att ha diagnosen Autism då man befinner sig på en tidig utvecklingsnivå och hur använder vi oss av Tydliggörande pedagogik för att höja livskvalitén för den enskilde?

Det är lätt att ”glömma bort” autismen då man jobbar med personer på en tidig utvecklingsnivå och vara svårt att se och förstå vilka beteenden som har sitt ursprung i autism och vilka som hör till den intellektuella funktionsnedsättningen.

Innehåll:

 • Vikten av rutiner och hur vi ska använda oss av dem.
 • Praktiska övningar i att identifiera starka och svaga sinnesintryck (perceptioner)
 • Vikten av lika arbete. (motoriskt minne)
 • Vikten av att jobba långsiktigt.
 • Vikten av dokumentation.
 • Praktiska övningar i att göra en PPP (Positiv Personlig Profil)
 • Glädje och välmående som ett praktiskt verktyg i vardagen.
 • Små steg för att lyckas kan bli stora steg för individen.
 • Förståelsenivåer och vikten av att möta personen på rätt nivå.
 • Hur kan vi utveckla och vad kan vi utveckla hos den enskilde?
 • Hur tydliggör vi världen för personer på en tidig utvecklingsnivå?

 

Målgrupp: Utbildningen vänder sig till dig som jobbar inom omsorgsverksamhet, skola eller anhöriga som möter personer med en stor eller mycket stor intellektuell funktionsnedsättning med autism eller andra kommunikationsrelaterade diagnoser.

Efter tre år års utåtagerande och självdestruktivitet kunde vi äntligen möta Niklas på den nivå av kommunikation som han förstår bäst.

Peter Personlig assistent

kurser och föreläsningar pågång