Utbildning i förebyggande arbete och mjukt självskydd kopplat till utmanande beteenden

Utbildningen vänder sig till personal som arbetar inom verksamheter LSS, Äldreomsorg, Skola, Psykiatri med flera.

-Vi jobbar med en teoridel som tar fasta på det förebyggande arbetet och de delar som det innefattar.

-Vi tränar praktiskt genom enkla övningar där fokus ligger på att på ett lågaffektivt sätt kunna avvärja en svår situation utan att någon kommer till skada.

-Vi avsätter tid för dialog.

Syftet med utbildningen är att man som personal ska få möjlighet att öva praktiskt och få kännedom om hur man kan agera men också få redskap att jobba vidare med det förebyggande arbetet och förhållningssätt som minskar risken för utmanande beteenden.

Möjlighet till uppföljning och individuell handledning kring specifika verksamheter finns.

 

En mycket bra kombination av praktik och teori som givet mig en energikick och rätt verktyg att arbeta vidare med i min verksamhet.

Eva Lärare

kurser och föreläsningar pågång