Utbildning i förebyggande arbete och mjukt självskydd kopplat till utmanande beteenden

Utbildningen vänder sig till personal som arbetar inom verksamheter LSS, Äldreomsorg, Skola, Psykiatri med flera.

-Vi jobbar med en teoridel som tar fasta på det förebyggande arbetet och de delar som det innefattar.

-Vi tränar praktiskt genom enkla övningar där fokus ligger på att på ett lågaffektivt sätt kunna avvärja en svår situation utan att någon kommer till skada.

-Vi avsätter tid för dialog.

Syftet med utbildningen är att man som personal ska få möjlighet att öva praktiskt och få kännedom om hur man kan agera men också få redskap att jobba vidare med det förebyggande arbetet och förhållningssätt som minskar risken för utmanande beteenden.

Möjlighet till uppföljning och individuell handledning kring specifika verksamheter finns.

 

Efter tre år års utåtagerande och självdestruktivitet kunde vi äntligen möta Niklas på den nivå av kommunikation som han förstår bäst.