Kurser

Workshop Autism och informella bedömningar som ett levande arbetsverktyg i vardagen.

Skriver

Personer med autism har brister både i sin mottagande och uttryckande kommunikation på olika sätt, vilket innebär att vi får anpassa vårt förhållningssätt till den enskilde individen. Det innebär också att vi behöver söka svar och ställa ”frågor” på andra sätt än vi generellt gör för att få svar som är adekvata. Du behöver helt enkelt agera som en empatisk detektiv. Informella bedömningar är ett verktyg som kan se olika ut beroende på vilket svar vi söker och vilken individ vi träffar. Det här är en workshop där du får jobba med olika informella bedömningar utifrån den/de personer du stöttar .

Innehåll:

  • Vad är en informell bedömning?
  • Hur kan jag använda mig av informella bedömningar som ett verktyg i vardagen?
  • Vilka olika sätt finns det vi kan göra informella bedömningar?
  • Hur får vi en samsyn i personalgruppen om de faktiska färdigheter personen med autism har i nuläget?
  • Hur analyserar vi de informella bedömningarna?

Målgrupp

Utbildningen vänder sig till dig som jobbar inom omsorgsverksamhet eller skola som möter personer med autism eller andra kommunikationsrelaterade diagnoser.

Efter tre år års utåtagerande och självdestruktivitet kunde vi äntligen möta Niklas på den nivå av kommunikation som han förstår bäst.

Peter Personlig assistent

kurser och föreläsningar pågång