Handledningar

Yrkeshandledning

Konferensrum

Beskrivning

Yrkeshandledning är en integrering mellan process och metod som går ut på att hjälpa deltagarna att bli medvetna om hur deras förhållningssätt påverkar brukarna. Att göra gruppen medveten om bemötande och hur exempelvis de kan använda sig av tydliggörande pedagogik som hjälp till brukarna.

Processen innebär också att deltagarna skall involvera sig själva och bli medvetna om vad som händer med dom själva i olika situationer. Detta lärande sker genom reflektion, vilket handledaren deltar i. För att processen ska ge bästa resultat är det viktigt att begrepp så som tydliggörande pedagogik förstås.

Det handlar alltså inte bara om metodhandledning. Processen dvs. hur personalen utvecklas och lär är också viktig och det förutsätter reflektion.

Upplägg

Olika från fall till fall.

Kontakta oss gärna för mer information och prisuppgift.

Efter tre år års utåtagerande och självdestruktivitet kunde vi äntligen möta Niklas på den nivå av kommunikation som han förstår bäst.

Peter Personlig assistent

kurser och föreläsningar pågång